WT 15.05.08

2010:

Bydgoszcz – Nationaleschau – Offene Klasse – V1, CAC, Schonster Hundin, BoB
Bydgoszcz – Nationaleschau (Nacht) – Offene Klasse – V1, CAC, Schönster Hundin