n
 
 


ur. 25.05.05, HD-
v-ce Zw.Św Mł. ‘06, Zw.Kl.Mł ’06, Zw.Mł., Najl. Junior,
Champ. Młodzieży, Champ., Zwycięzca

2006:

Grudziądz – krajowa – klasa młodzieży – 1 lok., Zw. Młodzieży, Najl. Junior
Dobre Miasto – krajowa – klasa młodzieży – 1 lok., Zw. Młodzieży, Najl. Junior
Bydgoszcz – krajowa - klasa młodzieży – 2 lok.
Łódź – międzynarodowa – klasa młodzieży – 2 lok.
Leszno – międzynarodowa – klasa młodzieży – 2 lok.

Warszawa – międzynarodowa – 1 lok., Zw. Młodzieży
Gdynia – krajowa – klasa młodzieży – 2 lok.
Chojnice – krajowa – klasa młodzieży – 1 lok., Zw. Młodzieży, Najl. Junior
Sopot – międzynarodowa – klasa młodzieży - 1 lok., Zw. Młodzieży
Warszawa – klubowa – 1 lok., Młodz. Zwyc. Klubu, Najlepszy Junior
Poznań – światowa – klasa młodzieży - 2lok., v-ce Młodz. Zw. Świata

 2007:

Grudziądz – krajowa –klasa pośrednia – 1 lok., CWC, NPwR, Zw.Rasy
Dobre Miasto – krajowa – klasa pośrednia - 1 lok., CWC
Bydgoszcz – krajowa – klasa pośrednia – lok. 2
Łódź – międzynarodowa – klasa pośrednia – 3 lok.
Szczecin – międzynarodowa – klasa otwarta – 2 lok., r. CACIB
Oberpfalzerschau /ADRK/ - klasa otwarta – 2 lok., r.-Anw. Dt.Ch.VDH
Gdynia – krajowa – klasa otwarta - 2 lok
Chojnice – krajowa – klasa otwarta – 1 lok., CWC, NPwR
Sopot – miedzynarodowa – klasa otwarta – 2 lok
Bialystok – miedzynarodowa – klasa otwarta – 1 lok., CWC
Poznań - klubowa - klasa otwarta - 4 lok.

2008:

Dobre Miasto – krajowa – klasa otwarta – 1 lok., CWC
Płock – klubowa – klasa otwarta – 1 lok., CWC, v-ce Zw.Kl.
Lubieszyn – krajowa rottweilerów – klasa championów – 1 lok., CWC
Szczecin - międzynarodowa – klasa championów – 1 lok., CWC, r.CACIB
Gdynia – krajowa – klasa championów – 1 lok., CWC, NPwR, Zw. Rasy
Chojnice – krajowa – klasa championów – 1 lok., CWC, NPwR, Zw. Rasy
Sopot – międzynarodowa – klasa championów – 2 lok, r.CACIB
Poznań - międzynarodowa – klasa championów – 2 lok

2009:

Piła – krajowa rottweilerów – klasa championów – 2 lok.
Lubieszyn – krajowa rottweilerów – klasa championów – 2 lok.
Szczecin - międzynarodowa – klasa championów – 1 lok., CWC, r.CACIB
Gdynia – krajowa – klasa championów – 1 lok., CWC, NPwR, Zw. Rasy
Chojnice – krajowa – klasa championów – 1 lok., CWC, NPwR, Zw. Rasy
Sopot – międzynarodowa – klasa championów – 1 lok, CWC, r.CACIB

2010:

Bydgozcz – krajowa zimowa – klasa championów – 1 lok., CWC
Bydgozcz – krajowa nocna – klasa championów – 1 lok., CWC, Zw., BoB